Webbenkät

En webbenkät är ett formulär som t ex innehåller informationstexter, bilder eller filmer, frågeställningar, påståenden, rubriker, fasta svarsalternativ och fritextfält. Tillgången till själva webbenkäten eller formuläret sker via webbläsare som t ex Internet Explorer eller Firefox. Detta ska inte blandas ihop med själva distributionsformen där det finns en mängd olika sätt för att du som mottagare ska få tillgång till webbenkäten. Olika exempel är via e-post där ett e-postbrev skickas innehållande en länk till själva webbenkäten. Ett annat exempel är via en webbplats där du som besökare klickar på en länk på en webbsida, varav du dirigeras till webbenkäten.    

 

Den stora fördelen med att använda webbenkät i förhållande till traditionella pappersenkät är kort och gott kostnadsbesparingen för den person eller organisation som arbetar med datainsamling via enkäter. När du arbetar med pappersenkäter så är det vanligt att man skapar själva enkäten med en ordbehandlare eller ett formulärverktyg som t ex ett enkätverktyg. När formuläret är klart så skriver man ut och postar ett vanligt brev till varje mottagare. Har man ett stort antal mottagare så blir själva portokostnaden en stor post vid det första utskicket. Om man arbetar med ett antal påminnelseutskick via vanlig post så ökar portokostnaden ytterligare. När själva datainsamlingen är klar så är det viktigt att man även har tänkte på att hanteringen av insamlad data innebär en kostnad. Å ena sidan får man räkna in alla timmar som man ska skriva av alla svar i ett program som t ex MS Excel så att det finns möjlighet att göra beräkningar på insamlad data. Å andra sidan får man se sig om efter en leverantör som kan skanna in svaren från samtliga enkäter. Oavsett metod så kommer det att kosta en hel del för dig som är ansvarig för undersökningen.

 

Med en webbenkät kan du räkna bort de ovan beskrivna kostnaderna då själva besvarandet av enkäten sker via en webbläsare där all svarsdata lagras i en databas. Själva distributionen kan ske på olika sätt där e-postutskick via t ex ett enkätverktyg är att föredra då de flesta leverantörer har stöd för konstruktion av e-postbrev, utskickshantering samt automatisk påminnelsehantering. M a o kan man stryka portokostnad helt och hållet.

 

Nu sitter du säker och tänker att ett enkätverktyg eller ett undersökningsverktyg är ju inte gratis. Det stämmer till viss del. Det finns leverantörer som erbjuder väldigt avskalade verktyg gratis, där deras affär ligger i inlåsningseffekten, där du får köpa till de funktioner som du behöver när du upptäcker att du behöver dem. Ett s k a gratisverktyg blir således många gånger dyrare i slutändan. En rekommendation är att se över behovet av datainsamling i organisationen. Du får ut maximalt av din investering om flera använder verktyget i din organisation och att det används inom flera verksamhetsområden. Kontakta leverantörer som själva har utvecklat programvaran, undvik återförsäljare så får du den bästa möjliga support när det gäller användarsupport och teknisksupport. Du ska söka ett bolag som har det tekniska kunnandet och inte ett gäng säljare som säljer en annan leverantörs produkt.   Kontrollera även vilka möjligheter till anpassningar det finns så du inte bara köper ett verktyg som täcker ditt behov idag, utan något att bygga vidare på i framtiden.